Find a perfectly suitable professor!

Professor: Raine Marton

Add a comment

Comments:

University: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course: sotsiaalfilosoofia

Meeldis kogu koolituse ülesehitus erinevate tegevustega. Samuti meeldis erinevate teemade läbimisel kokkuvõtete tegemine ja õppejõu oskus keerulisi teemasid tänapäeva näidetega selgitada ning näidata seost igapäevaeluga. Kogu kursus avardas igal juhul maailmavaadet. Tänan!

😊


↑↑↑
University: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course: Filosoofia

Üleoleva ja ülbe suhtumisega õppejõud, nähvab tühja koha pealt. Miinuseks ka see, et laseb teha mingi praktilise ülesande ning kui see läbi viidud, siis isegi ei räägi tulemustest ega selgita, milleks see üldse vajalik oli või mida katse näitas, vaid läheb uue teemaga edasi. Ei ole meeldiv selle õppejõu tunnis.

😞


↑↑↑
University: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course: riigiõpe ja politoloogia

Meeldis õppejõu hoiak, missuguse kindlusega ta loengut läbi viis, tema suhtumine üliõpilastesse ning suhtlemine nendega. Oma valdkonna asjatundja.

😐


↑↑↑
University: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course: suhtlemine ja meeskonnatöö

Tunnid olid korralikult ja sisutihedalt üles ehitatud. Keskendusimegi põhiliselt ainult antud teemadele, mis meie eriala rohkem puudutavad. Ning millele peame oma töö juures rõhku pöörama

😊


↑↑↑
University: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course: sotsiaalfilosoofia

Õpetaja ei surunud oma arvamust peale, lasi meil endal mõelda ja oma mõtteid kujundada. Teooria ja praktika rühmatööde näol. Filosoofide põhiideed olid arusaadavalt välja toodud, slaidid konkreetsed ja huvitavad. Väga hästi edasi antud aine. Sooviksin veel sama õppejõu tundides käija

😊


↑↑↑
University: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course: sotsiaalfilosoofia

õppeprogramm oli läbi mõeldud, süsteemne, oskuslikult seotud sotsiaaltööga. Kõige olulisem, keerulistest teemadest oli räägitaud lihtsas, arusaadavas keeles, illustreerivad näited, elulised läbimängitud ülesanded. Austan ja pean lugu õppejõust, kelle tööstiil oli nauditav

😊


↑↑↑
University: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Course: Filosoofia, sotsiaalfilosoofia, kultuurierinevused, suhtlemine, diakoonia

Oli üks huvitavamaid ainekursusi. Meeldis kõik-nii ainekursuse ülesehitus kui huvitavad loengud, õppejõu asjatundlikkus, materjali oli piisavalt,jälgiti aineprogrammi. Üks vähestest õppejõududest, kes andis üliõpilastele kiire ja korrektse tagasiside esitatud tööde kohta. Minu meelest näitas see suhtumist üliõpilastesse. Oli väga meeldiv.

😊


↑↑↑

Add your comment:

Couldn't find yours? Enter it manually.